vrijdag 8 juli 2016

Laatste bericht: vervolg bij de Korte Berichten

We sluiten deze blog omdat de provincie heeft besloten dat minder bomen worden gekapt en de snelheid op de Heerderweg voor het grootste deel wordt teruggebracht naar 60 km/uur.
De vereniging Ons Mooi Epe behartigt het verdere verloop van de ontwikkelingen op de Heerderweg. Als er nog nieuwe ontwikkelingen zijn, dan komen die te staan bij de Korte Berichten van onze vereniging. U kunt hier klikken om daar naar toe te gaan.

maandag 25 april 2016

Reactie gemeente op bezwaarschrift boomkap Heerderweg

In een brief van 21 april 2016 heeft de gemeente Epe haar beslissing doorgegeven naar aanleiding van het bezwaar dat VME en KNNV hebben aangetekend in december.
Hier de brief met de bijgaande stukken.

zaterdag 16 april 2016

Vergelijking varianten Heerderweg

De provincie heeft een vergelijking op de website gezet van de variant die de provincie wil hanteren en de variant die Ons Mooi Epe heeft ingediend.
Deze is hier te zien. De plannen worden besproken op de informatie-avond van 25 april.

dinsdag 12 april 2016

Bijeenkomst Ons Mooi Epe over de Heerderweg

Op 25 april 2016 houdt Ons Mooi Epe een informatie-avond over de stand van zaken bij de bomenkap en herinrichting Heerderweg. De vereniging is in overleg met de provincie en gaat in op de plannen en de alternatieven. Iedereen is welkom. De bijeenkomst is in hotel Dennenheuvel en begint om 19.30 uur.
Website Ons Mooi Epe.

vrijdag 22 januari 2016

Bespreking zienswijze 28 januari

Op 28 januari bespreekt de Cie voor de Bezwaarschriften van de gemeente Epe de zienswijzen die zijn door de gemeente ontvankelijk zijn verklaard, waaronder die van KNNV Epe-Heerde. De zitting is alleen voor belanghebbenden toegankelijk. Helaas kunnen we er niet bij zijn vanwege een KNNV bijeenkomst, maar in de reactie staan de argumenten duidelijk onderbouwd.

woensdag 2 december 2015

Bezwaar ingediend tegen omgevingsvergunning

Vereniging Milieuzorg Epe en KNNV Epe-Heerde hebben op 2 december 2015 een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van de Gemeente Epe om een vergunning te verlenen voor het kappen van 310 bomen langs de Heerderweg. (omgevingsvergunningen 6675, 6682 en 6691). Het gaat daarbij vooral om de beeldbepalende bomen.
Hier is de brief.

donderdag 26 november 2015

Antwoord op vragen Partij voor de Dieren aan GS

De partij heeft op 4 november vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de boomkap. De vragen en antwoorden zijn hier te zien.